azithromycin nur 2 Tabletten €77.77

Hra na klavír

Studium je rozvrženo do dvou stupňů, přičemž první stupeň je 7letý, druhý stupeň 4letý. Prostřednictvím hry na klavír žák rozvíjí nejen hudební vlohy a získává odborné hudební znalosti, ale  při hře zapojuje a rozvíjí svalovou činnost i jemnou prstovou motoriku, učí se koordinaci těla i rukou, koncentrované pozornosti, pracovním návykům, sebekontrole a sebeovládání. Rozvíjí motorickou, sluchovou, vizuální paměť, logický úsudek, posiluje periferní vidění a oční svaly.  Při hře na klavír zapojuje zrak, sluch, hmat a motoriku.

Hra na klavír  je ideální prostředek ke komplexnímu rozvoji dítěte, působí kladně na formování žákovy osobnosti, kultivuje žáka v celé šíři umělecky kulturního zaměření.