unterschied zwischen Cipro und Zithromax €119.57

Kytarový soubor

Předmět Kytarový soubor se vyučuje zpravidla od třetího nebo od čtvrtého ročníku prvního stupně základního studia. Většinou se postupuje od výuky v nejjednodušším komorním útvaru – v duu, jelikož se tak žáci naučí poslouchat jeden druhého, přizpůsobovat se, vnímat rytmus a harmonii. Poté  je možno duo rozšířit na trio, popřípadě na kvarteto.

Většina žáků má z tohoto způsobu hry radost, jelikož učební činnost se stává zajímavější. Napomáhá k formování osobnosti žáka, vede k toleranci, vytváření pocitů sounáležitosti a spoluzodpovědnosti za společné dílo.