zithromax Reisen €30.66

Pěvecký sbor

Sborový zpěv je určen nejen pro děti, které navštěvují sólový zpěv, mohou jej navštěvovat všichni žáci školy. Žáci hudebního oboru mají možnost si jej zvolit v rámci skupinového praktika. Ve výuce se seznámí nejen se základními pěveckými dovednostmi (jako je intonace, rytmus, výslovnost, tvoření tónu, dechová technika),  ale také pracují s textem, zpívají s hudebním doprovodem a učí se výrazem vyjádřit obsah jednotlivých písní. Zpěv ve sboru rozvíjí přirozenou muzikalitu, hudební paměť a přirozený hudební i pěvecký projev. Žáci se učí spolupráci s ostatními a zodpovědnosti za společně vykonanou práci. Jsou vedeni k zodpovědnému přístupu k nacvičování písní a k jejich prezentaci na veřejnosti. Seznamují se s písněmi různých žánrů a období.