Azithromycin Nebenwirkungen Taubheit €43.15

Hra na basovou kytaru

Basová kytara je moderní nástroj uplatňující se všestranně především v soudobé a populární hudbě. Nástroj samotný se ve větší míře začal uplatňovat od druhé poloviny 20. století, kde nahradil funkci kontrabasu.
Basová kytara či nepřesněji baskytara je vhodnou alternativou pro žáky, kteří se chtějí intenzivněji věnovat především souborové hře nebo se chtějí uplatnit jako hráči hudebních skupin. Tento nástroj poskytuje mnoho možností vyjádření rytmických a melodických prvků a ve skupinové hře se zpravidla stává měřítkem rytmické přesnosti a harmonické stability hudebního uskupení.
Vzhledem ke konstrukci nástroje a obtížnosti hudebního vnímání funkce nástroje v souborové hře žáci nejprve absolvují první tři ročníky v zaměření hry na klasickou kytaru, poté mohou s ohledem na fyzické předpoklady od čtvrtého ročníku nastoupit ke studiu hry na kytaru basovou. První stupeň studia je ukončen sedmým ročníkem.
Očekávané výstupy jsou závazné a minimální, žáci, kteří stanovená kritéria zvládají, je mohou podstatným způsobem převyšovat.